Vergoed door alle zorgverzekeraars

Praktijkadres:
Stevenshof 32 3319 AX Dordrecht
Tel. 0786511450/0636539286
Mail: crielaard@dcn.nu

Vergoedingen 2017-07-01T01:58:02+00:00

Vergoedingen

Diëtistenpraktijk Konnie Crielaard heeft contracten met alle zorgverzekeraars en de ketenzorggroep ZGWA. Hier onder volgt uitleg over de drie manieren waarop u de consulten van de diëtist vergoed kunt krijgen.

Basisverzekering

De behandeling door de diëtist wordt voor iedereen 180 minuten per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit zijn gemiddeld zo’n 4 consulten, inclusief indirecte tijd en materialen als een Voedingsdagboek. Houdt u er wel rekening mee dat het door de overheid ingestelde verplicht eigen risico van 385 euro per jaar voor alle zorg in 2017, ook voor de diëtist geldt.

Aanvullende verzekeringen

Nadat u de 180 minuten van de basisverzekering heeft gebruikt komt u in de vergoeding van uw aanvullende verzekering voor de diëtist. Dit is verder zonder eigen risico. Hoeveel consulten vergoed worden hangt sterk af van bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd en van welk pakket u afgesloten heeft. Ook vragen sommige verzekeraars een verwijsbrief, zie Zonder Verwijzing hieronder. U kunt uw polis bekijken of de helpdesk van uw zorgverzekeraar bellen. Informatie hierover kunt u ook vinden op internet, via de link:

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dieetadvisering.aspx

Meer informatie over zonder verwijzing

Ketenzorg diabetes, copd en hart- en vaatziekten

Wordt u via uw huisarts of praktijkondersteuner verwezen naar de diëtist in verband met Diabetes of CVRM (cardio vasculair risicomanagement) of COPD (longziekte), dan worden door de ketenzorg 4-6 dieetconsulten vergoed, zonder eigen risico. Heeft u bijvoorbeeld een BMI hoger dan 30 en hypertensie, dan valt u in de diagnose CVRM. Ook bij pre-diabetes (beginnende diabetes) met ernstig overgewicht valt u onder de ketenzorg. Uw huisarts of praktijkondersteuner (POH) moet u dan via het systeem Collab verwijzen. Vraag hiernaar als u in behandeling wilt komen bij de diëtist bij deze diagnosen.

Tarieven

Na het opmaken van de 180 minuten in de basisverzekering of ketenzorg èn wanneer u geen aanvullende verzekering met dieetbegeleiding hebt, dan moet u de vervolgconsulten zelf betalen aan de diëtist. U ontvangt dan een factuur die u contant of via de bank dient te voldoen.Het tarief is 15 euro per kwartier. De zorgverzekeraars wijken hier iets van af.

Consultprijzen:

  • Lang consult (1 uur) 75 euro (inclusief indirecte tijd en materialen)
  • Rapportage aan uw verwijzer of op verzoek 15 euro
  • Vervolg consult: (3/4 uur) 45 euro (1/2 uur) 30 euro of (1/4 uur) 15 euro
  • Telefonisch of e-mailconsult(per 15 minuten): 15 euro
  • Toeslag huisbezoek: 20 euro
  • No show tarief: 75% van de afgesproken consulttijd
  • (Extra)Voedingsdagboek DCN: 5 euro
  • Kindervoedingsdagboek (kostprijs): 10 euro
  • Brochures Voedingscentrum b.v. diabetesdieet of glutenvrij-dieet: 5 euro

Heeft u een afspraak gemaakt en u bent verhinderd, dan kunt u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren nog verzetten of afzeggen. Doet U dit korter tevoren of blijft u weg zonder het te melden, dan wordt het no-show tarief in rekening gebracht. Dit tarief wordt nooit vergoed door uw zorgverzekering.

Bij niet voldoen van uw factuur volgt een incasso traject.

Klik hier voor de voorwaarden van Diëtistenpraktijk Konnie Crielaard.