Vergoed door alle zorgverzekeraars

Praktijkadres:
Stevenshof 32 3319 AX Dordrecht
Tel. 0786511450/0636539286
Mail: crielaard@dcn.nu

Privacy verklaring

Zorgverleners 2017-08-22T05:57:15+00:00

Zorgverleners

Als arts of andere zorgverlener ziet u het belang van persoonlijk voedings- en dieetadvies voor uw patiënt in en maakt u hem/haar attent op de hulp die de diëtist hierbij kan bieden. Soms is het nodig de patiënt te motiveren, onderstaande informatie kan dan helpen:

De diëtist:

  • gaat uit van een gezonde en plezierige voeding, waar nodig aangepast
  • is niet streng, de patiënt is zelf verantwoordelijk en blijft dat ook
  • is deskundig: HBO paramedisch opgeleid en met beroepsgeheim en bijscholingsplicht
  • past het dieet aan aan de (on)mogelijkheden en wensen van de patiënt
  • geeft altijd wetenschappelijk onderbouwde maar praktische adviezen

De diagnosen waar een diëtist ingeschakeld kan worden zijn te vinden op de website: www.artsenwijzer.info U vindt hier ook alles over de werkwijze van de diëtist.

Je gegevens worden veilig verwerkt en nooit zonder jouw toestemming voor andere doeleinden gebruikt, zie mijn privacy verklaring.

Schrijf je in voor mijn Nieuwsbrief

Regelmatig breng ik een nieuwsbrief voor huisartsen, praktijkondersteuners en andere zorgverleners uit met actuele ontwikkelingen of interessante onderwerpen uit de diëtetiek die van belang zijn voor de zorgverleners waar ik mee samen werk. Deze nieuwsbrief kunt u hieronder vinden. Als u uw praktijk emailadres invult dan stuur ik hem digitaal naar u toe. Er zullen circa 3 nieuwsbrieven per jaar verschijnen.

Type zorgverlener

Huisarts

Samenwerken met de diëtist

Hoe en waarom verwijzen

Klik voor meer informatie

Prakijkondersteuner

Samenwerken met de diëtist

Ketenzorgpartners

Klik voor meer informatie

Specialist

Samenwerken met eerstelijns diëtist

Hoe en waarom verwijzen

Klik voor meer informatie

Andere zorgverleners

Meerwaarde voor de patiënt

Overleg en verwijzing

Klik voor meer informatie

Verwijsbrief, Zorgdomein Lokaal en Ketenzorg

Hoewel de meeste zorgverzekeraars vergoeden zonder verwijsbrief, vind ik het wel plezierig als de patiënt deze toch meekrijgt. Dit vanwege de informatie over diagnosen, medicatie, laboratorium onderzoek, indicatie huisbezoek, voorgeschiedenis en wat u van belang vindt.

Hier is de verwijsbrief te downloaden en printen: Verwijsformulier 2017. Ook heb ik bij alle huisartsenpraktijken mijn praktijkfolders en verwijsbrieven afgegeven.

Sinds 2017 kunt u mijn praktijk vinden op Zorgdomein Lokaal en via deze site verwijzen.

In 2017 wordt de diëtist 180 minuten per jaar vanuit de basisverzekering vergoed. Wel valt dit onder het algemeen eigen risico van 385 euro. Enkele aanvullende verkeringen vergoeden na de basisverzekering nog meer uren dieetbegeleiding. Is de verwijzing via de ketenzorg (Collab, ZGWA) bij diabetes, longziekte of cvrm, dan geldt het eigen risico niet. Deze verwijsmogelijkheid verdient in de eerste lijn waar mogelijk de voorkeur.

Neem direct contact op