Vergoedingen en Tarieven

In 2024 is de vergoeding voor de diëtist voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering. De eerste drie uur vallen dus onder je eigen risico. Als je dit nog niet hebt opgebruikt wordt dat in rekening gebracht door je zorgverzekeraar. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar en behandeling via de ketenzorg (zie onder voor meer hierover). Indien je een aanvullende verzekering hebt afgesloten, kan daar ook dieetadvisering in zijn opgenomen. Bekijk de mogelijkheden in je verzekeringspolis.

Is de te vergoeden tijd verbruikt, dan wordt de verdere behandeltijd bij jou zelf in rekening gebracht. Maar het maken van een vervolgconsult gaat altijd in overleg.

Ketenzorg: Indien je in het kader van ketenzorg behandeld wordt voor bijvoorbeeld Diabetes Mellitus type 2, COPD of CVRM (Cardio Vasculair Risicomanagement) dan valt je behandeling niet onder het eigen risico. Je huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of dit ook voor jou geldt. En hiervoor heb je altijd een verwijzing van je huisarts of praktijkondersteuner nodig.

N.B. Het aantal vervolgconsulten gaat altijd in overleg. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie omtrent de vergoeding die je krijgt voor de diëtist. De tarieven zijn per zorgverzekeraar verschillend. Zie de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar.

Tarieven 2024

(indien niet in te dienen bij zorgverzekeraar/zorggroep)

• Eerste consult / intakegesprek € 75,00
• Individueel dieetvoorschrift € 15,00
• Vervolgconsult € 15,00 per kwartier
• Weeg / Klein consult € 15
• E-mailconsult / telefonisch consult van max. 15 minuten € 15
• Toeslag huisbezoek € 20
• Niet nagekomen consult € 15-75, afhankelijk van hoeveel tijd er gereserveerd is

Bij het niet of niet tijdig afmelden (uiterlijk 24 uur van tevoren, per telefoon of email) wordt de gereserveerde consulttijd bij jou in rekening gebracht. Deze rekening kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.